• Добре дошли в интернет страницата на нашето училище!

  Сградата на НУ „Кирил Нектариев“ гр.Пловдив е построена през 1947г. През същата година училището носи името „Назъм Хикмет“. По-късно то приема името „Христо Ясенов“. През учебната 1967/68г. в същата сграда се открива и 39то НУ „Митко Палаузов“. От самото начало обучението се води в сградата на училище „Христо Ясенов“ съвместно с училище „Д. Чинтулов“ на три смени. Успоредно с това се осъществяват и вечерни паралелки за ограмотяване на непосещаващите училище лица над 16 години. През 1969/70 година НУ „Добри Чинтулов“ се отделя в новопостроената сграда. Към старата остават НУ „Хр.Ясенов“ и НУ „Митко Палаузов“. През 1984/85г. двете училища се обединяват под името „Митко Палаузов“. С решение на Общински съвет – Пловдив, през 1992г. училището получава името Кирил Нектариев – виден български духовен водач и просветител.


  Кирил Нектариев - Биография

  Кирил Нектариев е роден в град Сопот през 1795 година и почива през 1870 година в град Пловдив. Първороден син в семейството на хаджи Недко Цвятков, човек доста образован и заможен търговец на коприна и копринени изделия. Благодарение на търговията си, хаджи Недко има възможността да се срещне с високата европейска култура, и да пренесе някои от нейните достижения в семейството си и в Сопот. На старини приема монашество в Сопотския мъжки манастир „Свети Спас“ („Възнесение Господне“) под името Нектарий. Кирил Нектариев още на младини поема по пътя на баща си приемайки монашество и достигнал до високи църковни постове. Използва ги не за собствено благоденствие, а за благото на образованието. Още преди началото на борбата за самостоятелна българска църква Кирил Нектариев е бил протосингел /помощник на владиката/ в гръцката метрополия в Пловдив. Независимо от сана си той си останал с твърдо национално съзнание да види своят народ просветен и отърсен от гръцкото духовно иго от Цариград. Примерен християнин и духовник, и отличен родолюбец К.Нектариев преживе дарява 2/3 от имането си на училищата от Сопот, Карлово и Пловдив, а след смъртта си и всичкия му останал имот по негово завещание е било раздадено по училища, църкви и манастири. Дарява 450 златни лири като капитал в полза на Сопотското девическо училище. Прави дарения и на девическите училища в Карлово, Калофер и Пловдив. В завещанието си от 4 март 1868 г. Кирил Нектариев дарява на двете сопотски училища (мъжко и девическо)16000 гроша, на манастира „Свети Спас“ 10000 гроша, и още 10000 гроша за поправка на манастирската черква, на Сопотския девическия манастир „Въведение Богородично“ 2000 гроша. Недвижимите си имоти: ниви, гори и воденица, дарява на училищата в Сопот, Карлово и Калофер, а на Пловдивското девическо училище „Свето Благовещение“ сумата от 15000 турски лири (или 10000 сребърни рубли). Мотивите за тази си дарителска дейност Кирил Нектариев сам изтъква в завещателния си акт: „Долуподписаний Кирил Нектариев свещеноинок, протосингел на Пловдивский митрополит, българин, родом от село Сопот в Пловдивската кааза, като съм седемдесетгодишен на възраст, намислих за добро приживе да си наредя благоприобретеното имане така, че след смъртта ми, то да послужи за образование на моите единоплеменници българи, които имат толкова потреба от него, най-вече сега, когато западните (държави) се ползуват от тая нужда, та уж да разпространят образованието в тях, го отвличат от Православието“. Така отец Кирил Нектариев е станал един от най-забележителните благодетели на българската пробуда и българските училища в Пловдив и околността. Сестрата на Кирил Нектариев, която е игумения на Девичиския манастир в Калофер, също е ревнителка на образованието и най-вече на девическото. По неин почин са изпратени в Сърбия няколко момичета за придобиване на по-високо педагогическо образование и учителска квалификация. Една от тях е Евгения Бояджиева. Всичко това показва, че в семейството на хаджи Недко Цвятков е владеел дух на благоговение пред науката и образованието. На него са посветени деянията и завещаниято на неговите деца След Освобождението, Пловдивската община дава името му на една улица в „Старинен Пловдив“ и на училище в града. За бележитостта на Кирил Нектариев говори и факта, че е живописван от Станислав Доспевски и портрета му се съхранява в Пловдивската художествена галерия.
 • График на учебното време за учебната 2022/2023 година:


  Програма_за_ЦОУД 2022(изтегли)  ГРАФИК УЧЕБНО ВРЕМЕ ЦОУД(изтегли)  Дати за провеждане на национално външно оценяване


  Заповед НВО и ДЗИ
 • Електронен дневник  Уважаеми родители и ученици,
  С цел улесняване на комуникацията между членовете на училищната общност от учебна 2019/2020 година в НУ „Кирил Нектариев“ гр.Пловдив се въвежда Електронен дневник.
  Платформата, с която работи училището, е Школо с адрес: www.shkolo.bg.

  Електронният дневник дава възможност да получавате информация за оценките, отсъствията и отношението на учениците към учебния процес в реално време.
  За регистрация моля да се свържете с класния ръководител!

  Електронен дневник - Вход


 • Учебен план  1 клас (изтегли)

  2 клас (изтегли)

  3 клас (изтегли)

  4 клас (изтегли)

 • Училищен план-прием  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1. а клас Учебна година:2023/2024(изтегли)

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 2. а клас Учебна година:2023/2024(изтегли)

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 3. а клас Учебна година:2023/2024(изтегли)

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 4. а клас Учебна година:2023/2024(изтегли)

  Заповед план прием 2021(изтегли)

  Училищен план прием 2020-2021(изтегли)

  План прием 2020-2021(изтегли)

 • Свободни места за ученици  Свободни места за ученици 2022 г.(виж)

 • Графици  Графици 2020-2021 г.(виж)

 • Учебници и учебни помагала  Учебници Бит и техника(изтегли)

  Учебници Клет(изтегли)

  Учебници Просвета 2020 г. (изтегли)

 • Дневен режим  1.Дневен режим(изтегли)
 • Етичен кодекс на общността  1.Етичен кодекс на общността(изтегли)
 • Форми на обучение  1.Форми на обучение 2020-2021.г(изтегли)
 • Новини


  08.09.2023г. Дейности по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г.(изтегли)  Заповед грип 2023 г

  ОТНОСНО: Учениците от област Пловдив излизат в грипна ваканция от 25-ти до 31-ви януари включително. Според заповедта на министъра на образованието и науката тези дни ще са неучебни за всичките 192 училища на територията на областта. Мярката се налага, за да се предотвратят неблагоприятните последици за здравето на ученици и учители. Заповедта на министъра е издадена въз основа на решение на Областния оперативен щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания. (изтегли)  ЗАПОВЕД № РД – 10 - 308 от 15.03.2022 г..

  ОТНОСНО: График на учебното време за за 15.03.2022г. и 16.03.2022г. (изтегли)  ЗАПОВЕД № РД-10-232 от 14.01.2022 г.

  ОТНОСНО: График на учебното време за 17.01.2022г. и 18.01.2022г. (изтегли)  З А П О В Е Д № РД-10-01 От 04.01.2022 г.

  ОТНОСНО: ГРАФИК НА СМЕННОСТ НА ОБУЧЕНИЕ НУ “ КИРИЛ НЕКТАРИЕВ “ за 04 януари - 2022 г. (изтегли)  21.10.2021г.
  ЗАПОВЕД №РД-10-126 от 21.10.2021 г.

  ОТНОСНО: ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НУ „ КИРИЛ НЕКТАРИЕВ „ ГР.ПЛОВДИВ (изтегли)  ГРАФИК ЗА РОТАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1- 4 КЛАС ЗА ПЕРИОДА 22.10.2021 г. – 04.11.2021 г. ПРИ НУ“КИРИЛ НЕКТАРИЕВ“- ПЛОВДИВ (изтегли)  09.08.2021г.
  Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
  Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
  Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:
  • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
  Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
  Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път.
  Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.
  При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ - 070020341 help@e-gov.bg  План за проектни дейности на учениците от НУ „Кирил Нектариев“
  I -III клас за периода 17.06 - 23.06.2021 (изтегли)


  Уважаеми родители и ученици, Във връзка с писмо на МОН № 9105-283/28.08.2020 г. Ви информираме, че са разработени и качени в Интернет следните материали:
  1. Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес – https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошурата:https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
  2. Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ достъпен на адрес https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

  16 март 2020г.Обръщение от РУО
  Уважаеми родители, Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е
  Прочетете повече
  16 март 2020г.Указания за обучение на учениците

  Уважаеми родители, Поради създадената епидемична обстановка и обявеното извънредно положение на територията на Република България са преустановени присъствените учебни занятия в НУ „Кирил Нектариев“ – Пловдив, до 29.03.2020 г. за всички ученици.
  1. Уведомяваме родителите на учениците
  Прочетете повече

 • Обръщение от РУО

  16 март 2020г.

  Уважаеми родители, Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

  • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
  • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
  • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
  • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
  Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
  • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
  • Насърчавайте детето да бъде активно.
  • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
  • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
  • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
  • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

  Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 • Документи

  1.СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НУ “ К.НЕКТАРИЕВ “ ЗА ПЕРИОДА от 2023 - 2028 учебна година (изтегли)
  1.1ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ“КИРИЛ НЕКТАРИЕВ “ ЗА ПЕРИОДА 2023-2024 г. (изтегли)
  2.ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2022/2023ГОДИНА (изтегли)
  3.ЗАКОН за предучилищното и училищното образование (изтегли)
  4.ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА НУ “ КИРИЛ НЕКТАРИЕВ “ (изтегли)
  5.ПРАВИЛНИК НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ НЕКТАРИЕВ” (изтегли)
  6.Доставчик на безплатна закуска на учениците от 1 до 4 клас от НУ „Кирил Нектариев”: (изтегли)
  7.ГОДИШЕН ПЛАН 2023/2024 ГОДИНА (изтегли)
  8.Училищен план-прием на ученици за учебната 2020/2021 ГОДИНА (изтегли)
  9.ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 2022 (изтегли)
  10.ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - НУ “ К.НЕКТАРИЕВ “ ЗА ПЕРИОДА 01.01.19 - 31.12.19г. (изтегли)
  11.Мерки за повишаване на качеството на образованието (изтегли)
  12.Програма за превенция на ранното напускане на образователната система от деца и ученици в НУ „Кирил Нектариев” гр. Пловдив 2022-2023 година (изтегли)
  13.ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2022 – 2023)(изтегли)
  14.ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ КЪМ НУ „Кирил Нектариев" - гр. Пловдив(изтегли)
  15.УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕTO(изтегли)
  16.ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА Директора на НУ” Кирил Нектариев“ гр. Пловдив през учебната 2022/2023 година (изтегли)
  17.ПЛАН НА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ НУ „КИРИЛ НЕКТАРИЕВ” - ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА (изтегли)
  18.ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАИЕ И ТРУД В НУ “ КИРИЛ НЕКТАРИЕВ “-ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА (изтегли)
  19.План на комисията по БДП за учебната 2023/2024 година (изтегли)
  20.Програма за Целодневна организация на учебния ден на НУ” Кирил Нектариев“ гр. Пловдив (изтегли)
  Информация за услугите предоставяни от НУ “ К.НЕКТАРИЕВ “ Продължи
 • Документи на НУ“Кирил Нектариев“ във връзка с Covid-19


  Заповед COVID-19 за присъствено обучение от 15.12.2021 (виж)


  Заповед COVID-19 за тестване ученици от 09.12.2021 (виж)


  Заповед COVID-19 за тестване персонал от 16.11.2021 (виж)


  Заповед COVID-19 РД-10-143 от 02.11.2021 (виж)


  Заповед COVID-19 РД-10-89 от 28.09.2021 (виж)


  Съобщение 01.02.2021г.
  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
  Уведомяваме Ви, че учебния процес продължава да бъде присъствен за децата и учениците от
  подготвителните групи и от 1 до 4 клас. Във връзка със заболяването на класния ръководител на 4 а клас
  - госпожа Дурова, в училището са взети всички противоепидемични мерки. Предприети са мерки за обезпечаване на качествен и безопасен учебен процес. Осигурени са заместващи преподаватели на отсъстващите учители.
  От ръководството

  Заповед COVID-19 РД-10-185 от 04.12.2020 (виж)

  Съобщение 04.11.2020


  1.Заповед за организацията на учебната 2020/2021 година в условията на Covid-19 (виж)

  2.План на НУ“Кирил Нектариев“ - гр.Пловдив за действие за осигуряване на безопастна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2020/2021 година (виж)
 • Информация за услугите предоставяни от НУ “ К.НЕКТАРИЕВ “

  С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование.

  1.Инфо 136 - детска градина(изтегли)
  2.Инфо 138 - приемане и преместване(изтегли)
  3.Инфо 143 - валидиране(изтегли)
  4.Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас(изтегли)
  5.Инфо 153 - дубликати(изтегли)
 • Проекти

  Проекти 2020(изтегли)

  Работа по проекти 2020-2021г.(изтегли)

  Поект - BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. Дейностите са проведени през периода 3 юни - 14 юни включително.
 • Безопасност на движението по пътищата  План програма БДП 2023(изтегли)  План програма БДП 2022(изтегли)


 • Бюджет

  Бюджет К.Нектариев 2023 г.(отвори)


  Касов отчет 2023г.
  Касов отчет четвърто тримесечие 2023 г.(отвори)


  Касов отчет трето тримесечие 2023 г.(отвори)


  Касов отчет второ тримесечие 2023 г.(отвори)


  Касов отчет първо тримесечие 2023 г.(отвори)


  Бюджет януари-август 2022
  (отвори)


  Касов отчет 30.06.2022г Отчет за касовото изпълнение на бюджета - 318(отвори)


  Отчет за касовото изпълнение на бюджета - 322(отвори)


  Бюджет 2021г. План бюджет 2021 318.PDF(отвори)


  План бюджет 2021 322.PDF(отвори)  Касов отчет 31.12.2021г касов отчет-318-ППГ-31.12.2021 г..xlsx(отвори)


  касов отчет-322-ООУ-31.12.2021г..xlsx(отвори)


  Бюджет първо тримесечие 2021г. Бюджет първо тримесечие(отвори)


  ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НУ „Кирил Нектариев” за 2020г. Отчет(отвори)


  Бюджет трето тримесечие 2020г. Бюджет трето тримесечие(отвори)

  БЮДЖЕТ 2020г.
  ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НУ „Кирил Нектариев” за 2019г.  БЮДЖЕТ второ тримесечие 2019г.

  БЮДЖЕТ първо тримесечие 2019г.

  БЮДЖЕТ 2019г.

  БЮДЖЕТ 2018г.

  БЮДЖЕТ 2017г.

  БЮДЖЕТ 2016г.


 • Контакт

  НУ Кирил Нектариев
  Пловдив,4006
  ул.Правда 17, район Източен
  телефон:032635311
  електронна поща: info-1690242@edu.mon.bg
  електронна поща: admin@knektariev.com

  Директор - Борислав Шушнев /0887909329/
  Заместник-директор по УД - Полина Георгиева /0887909839/
  Педагогически съветник - Кристина Лакова /0886238888/
  ЗАС - Ирина Севова /0887909849/


 • прочети още

>