• Добре дошли в интернет страницата на нашето училище!

  Сградата на НУ „Кирил Нектариев“ гр.Пловдив е построена през 1947г. През същата година училището носи името „Назъм Хикмет“. По-късно то приема името „Христо Ясенов“. През учебната 1967/68г. в същата сграда се открива и 39то НУ „Митко Палаузов“. От самото начало обучението се води в сградата на училище „Христо Ясенов“ съвместно с училище „Д. Чинтулов“ на три смени. Успоредно с това се осъществяват и вечерни паралелки за ограмотяване на непосещаващите училище лица над 16 години. През 1969/70 година НУ „Добри Чинтулов“ се отделя в новопостроената сграда. Към старата остават НУ „Хр.Ясенов“ и НУ „Митко Палаузов“. През 1984/85г. двете училища се обединяват под името „Митко Палаузов“. С решение на Общински съвет – Пловдив, през 1992г. училището получава името Кирил Нектариев – виден български духовен водач и просветител.


  Кирил Нектариев - Биография

  Кирил Нектариев е роден в град Сопот през 1795 година и почива през 1870 година в град Пловдив. Първороден син в семейството на хаджи Недко Цвятков, човек доста образован и заможен търговец на коприна и копринени изделия. Благодарение на търговията си, хаджи Недко има възможността да се срещне с високата европейска култура, и да пренесе някои от нейните достижения в семейството си и в Сопот. На старини приема монашество в Сопотския мъжки манастир „Свети Спас“ („Възнесение Господне“) под името Нектарий. Кирил Нектариев още на младини поема по пътя на баща си приемайки монашество и достигнал до високи църковни постове. Използва ги не за собствено благоденствие, а за благото на образованието. Още преди началото на борбата за самостоятелна българска църква Кирил Нектариев е бил протосингел /помощник на владиката/ в гръцката метрополия в Пловдив. Независимо от сана си той си останал с твърдо национално съзнание да види своят народ просветен и отърсен от гръцкото духовно иго от Цариград. Примерен християнин и духовник, и отличен родолюбец К.Нектариев преживе дарява 2/3 от имането си на училищата от Сопот, Карлово и Пловдив, а след смъртта си и всичкия му останал имот по негово завещание е било раздадено по училища, църкви и манастири. Дарява 450 златни лири като капитал в полза на Сопотското девическо училище. Прави дарения и на девическите училища в Карлово, Калофер и Пловдив. В завещанието си от 4 март 1868 г. Кирил Нектариев дарява на двете сопотски училища (мъжко и девическо)16000 гроша, на манастира „Свети Спас“ 10000 гроша, и още 10000 гроша за поправка на манастирската черква, на Сопотския девическия манастир „Въведение Богородично“ 2000 гроша. Недвижимите си имоти: ниви, гори и воденица, дарява на училищата в Сопот, Карлово и Калофер, а на Пловдивското девическо училище „Свето Благовещение“ сумата от 15000 турски лири (или 10000 сребърни рубли). Мотивите за тази си дарителска дейност Кирил Нектариев сам изтъква в завещателния си акт: „Долуподписаний Кирил Нектариев свещеноинок, протосингел на Пловдивский митрополит, българин, родом от село Сопот в Пловдивската кааза, като съм седемдесетгодишен на възраст, намислих за добро приживе да си наредя благоприобретеното имане така, че след смъртта ми, то да послужи за образование на моите единоплеменници българи, които имат толкова потреба от него, най-вече сега, когато западните (държави) се ползуват от тая нужда, та уж да разпространят образованието в тях, го отвличат от Православието“. Така отец Кирил Нектариев е станал един от най-забележителните благодетели на българската пробуда и българските училища в Пловдив и околността. Сестрата на Кирил Нектариев, която е игумения на Девичиския манастир в Калофер, също е ревнителка на образованието и най-вече на девическото. По неин почин са изпратени в Сърбия няколко момичета за придобиване на по-високо педагогическо образование и учителска квалификация. Една от тях е Евгения Бояджиева. Всичко това показва, че в семейството на хаджи Недко Цвятков е владеел дух на благоговение пред науката и образованието. На него са посветени деянията и завещаниято на неговите деца След Освобождението, Пловдивската община дава името му на една улица в „Старинен Пловдив“ и на училище в града. За бележитостта на Кирил Нектариев говори и факта, че е живописван от Станислав Доспевски и портрета му се съхранява в Пловдивската художествена галерия.
 • График на учебното време за учебната 2019/2020 година:  1.Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:  01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. есенна
  21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. коледна
  05.02.2020 г. междусрочна
  11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за I -XI клас
  16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за XII клас  2.Неучебни дни  20.05.2020г. ДЗИ по БЕЛ
  22.05.2020г. Втори ДЗИ
  09.06.2020г. НВО по БЕЛв края на VII и на X клас
  11.06.2020г. НВО по математика в края на VII и на X клас


  3.Начало на втори учебен срок  06.02.2020г . - за I - XII клас  4.Край на втория учебен срок  14.05.2020 г. XII клас (13 учебни седмици)
  29.05.2020 г. I - III клас (14 учебни седмици)
  16.06.2020г. IV-VI клас (16 учебни седмици)
  30.06.2020г. V-VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

  30.06.2020г. VII - XI клас (18 учебни седмици)
  Дати за провеждане на национално външно оценяване, както следва:  IV клас

  Български език и литература 27 май 2020г., начало 10.00 часа
  Математика 28 май 2020г., начало 10.00 часа

  VII Клас

  Български език и литература 9 юни 2020г., начало 9.00 часа
  Математика 11 юни 2020г., начало 9.00 часа
  Чужд език(по желание на ученика) 17 юни 2020г., начало 9.00 часа  X клас

  Български език и литература -09 юни 2020г. начало 8.00 часа

  Математика -11 юни 2020г. начало 8.00 часа

  Чужд език(по желание на ученика) -17 юни 2020г. начало 8.00 часа

  Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности - по график в период - 15 - 19 юни 2020г.(по желание на всеки ученик) • Педагогически специалисти
 • Документи

  1.СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НУ “ К.НЕКТАРИЕВ “ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 ГОДИНА (изтегли)
  2.ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА (изтегли)
  3.ЗАКОН за предучилищното и училищното образование (изтегли)
  4.ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА НУ “ КИРИЛ НЕКТАРИЕВ “ (изтегли)
  5.ПРАВИЛНИК НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ НЕКТАРИЕВ” (изтегли)
  6.Доставчик на безплатна закуска на учениците от 1 до 4 клас от НУ „Кирил Нектариев”: (изтегли)
  7.ГОДИШЕН ПЛАН 2019/2020 ГОДИНА (изтегли)
  8.Училищен план-прием на ученици за учебната 2017/2018 ГОДИНА (изтегли)
  9.ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА (изтегли)
  10.ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - НУ “ К.НЕКТАРИЕВ “ ЗА ПЕРИОДА 01.01.19 - 31.12.19г. (изтегли)

  Информация за услугите предоставяни от НУ “ К.НЕКТАРИЕВ “ Продължи
 • Информация за услугите предоставяни от НУ “ К.НЕКТАРИЕВ “

  С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование.

  1.Инфо 136 - детска градина(изтегли)
  2.Инфо 138 - приемане и преместване(изтегли)
  3.Инфо 143 - валидиране(изтегли)
  4.Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас(изтегли)
  5.Инфо 153 - дубликати(изтегли)
 • Проекти

  Поект - BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.


  Дейностите са проведени през периода 3 юни - 14 юни включително.
 • Бюджет

  ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НУ „Кирил Нектариев” за 2019г. (изтегли)


  БЮДЖЕТ второ тримесечие 2019г.

  БЮДЖЕТ първо тримесечие 2019г.

  БЮДЖЕТ 2019г.

  БЮДЖЕТ 2018г.

  БЮДЖЕТ 2017г.

  БЮДЖЕТ 2016г.


 • Контакт

  НУ Кирил Нектариев
  Пловдив,4006
  ул.Правда 17, район Източен
  телефон:032635311

  Директор - Борислав Шушнев /0887909329/
  Заместник-директор по УД - Мита Димитрова /0887909839/
  Педагогически съветник - Кристина Лакова /0886238888/
  ЗАС - Ирина Севова /0887909849/


 • прочети още

>